NOTICES

Funeral Services


AVBOB TEL: 011 907 3233 CELL: 082 335 4319 DU PLESSIS Die begrafnisdiens van wyle Mnr. Conrad Gerhard du Plessis vind plaas vanuit die Gereformeede Kerk; Brackenhurst (h/v Ranonkel- & Mc Bride str) op Donderdag; 30/03/2017 om 10:00 vanwaar die stoet sal vertrek na Kromvlei begraafplaas. REUTER Die verassingsdiens van wyle Mev. Julia Reuter vind plaas vanuit die N.G. Kerk; Brackenhurst (Hennie Alberts str) op Vrydag; 31/03/2017 om 12:00. Die verassing vind privaat plaas. - MC031824

germistoncitynewssoutherncouriercomaroKathorus Mailgetit looklocal.co.zaAutodealer.co.za
Top